Šta je to pelet ?

Pelet je postao veoma popularan u svetu, pa i kod nas prvenstveno
zbog svojih ekoloških i finansijskih prednosti.
Razlikujemo dve vrste peleta, drveni i agro pelet
Mi se bavimo prodajom i uvozom drvenog peleta.
Dok agro pelet otkupljujemo od domaćih proizvođača.
Drveni pelet je visoko kalorično biogorivo koje se
dobija od različitih vrsta materijala
kao što su piljevina i strugotina suvog drveta:
hrast, bukva i jela

Zašto koristiti pelet ?

Osim energetske uštede - pelet ima i sledeće pogodnosti

Ušteda novca

Ušteda energije

Najfinije drvo

Pogledajte naša prodajna mesta

Web design by Trninic Stefan